Landverhuizers

Antwerpen als kruispunt van komen en gaan

 

Duizenden landverhuizers zakten vanuit heel Europa af naar Antwerpen om vanaf hier de overtocht te wagen naar het nieuwe vaderland, Amerika.

Reeds vanaf 1843, het jaar dat de spoorweglijn tussen Antwerpen en Keulen werd voltooid, arriveerden de eerste landverhuizers in de stad. Ze kwamen vooral uit Polen, Rusland, Duitsland en Oostenrijk. Ook Vlamingen en Walen waagden de overtocht. De vervolgingen van de Joden in Oost-Europa waren niet vreemd aan de stroom van Joodse emigranten die al vanaf ongeveer 1875 op gang kwam.

Het ligt in de bedoeling om aan het publiek een stevige brok sociale geschiedenis aan te bieden en niet alleen scheepvaartgeschiedenis zoals men van een maritiem museum gewoon is.

Wie waren deze landverhuizers, vanwaar kwamen ze, waarom, hoe was hun aankomst en verblijf in de stad, met welke schepen vertrokken ze, hoe was de overtocht, hoe was de aankomst en het leven in de Nieuwe Wereld, ..

De emigrantenverhalen die in archieven en uit getuigenissen werden gevonden lijken nu actueler dan ooit en doen denken aan de hedendaagse situaties van migranten, vluchtelingen, illegalen. De idee groeide om ook een actualisatieluik te koppelen aan deze expo, een kennismaking met de huidige Antwerpenaars, een mix van meer dan 150 verschillende nationaliteiten. Ook het verhaal van deze mensen zal worden gebracht.

 

Museum aan de Stroom

Pandora Publishers, 2002

Visits: 6