Opbouw van een Township

Een Amerikaanse Plat Map is te vergelijken met een kadasterkaart met het grote verschil dat de namen van de bezitters bij de stukken land vermeld worden!

 

Weergaven: 56